Present Continuous

На уроці з англійської мови будуть розглядатись випадки використання Present Continuous, to be в Present Continuous та правила побудови речень в Present Continuous. Продовжувати читання Present Continuous

Present Simple

На уроці з англійської мови будуть розглядатись правила побудови речень в Present Simple, to be в Present Simple та базові випадки вживання Present Simple. Продовжувати читання Present Simple

Головна
НМТ/ЗНО
Спеціальності
НТУ "ХПІ"