Електростатика

На уроці з фізики будуть розглядатись електричний заряд, закон Кулона, напруженість електростатичного поля, силові лінії електростатичного поля, принцип суперпозиції, робота сил електростатичного поля, потенціальна енергія заряду, потенціал, різниця потенціалів, електроємність, конденсатори, сполучення конденсаторів та енергія зарядженого конденсатора. Продовжувати читання Електростатика

Числівник як частина мови

На уроці з української мови буде розглядатись числівник, його синтаксична роль, правопис, узгодження з іменниками та відмінювання числівників. Продовжувати читання Числівник як частина мови

Формули скороченого множення, корінь, модуль

На уроці з математики будуть розглядатись формули скороченого множення, корінь та модуль. Продовжувати читання Формули скороченого множення, корінь, модуль

Бактерії

На уроці з біології будуть розглядатись бактерії, їх внутрішня структура, морфологія клітини, механізми руху, ріст та розмноження, спори та неактивні форми бактерій, генетика та метаболізм. Продовжувати читання Бактерії

Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття

На уроці з історії України будуть розглядатись українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття, Люблінська унія, запровадження кріпацтва, реєстрове козацтво, Берестейська унія, православні брацтва та Похід I. Продовжувати читання Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVI століття

Лексикологія. Фразеологія.

На уроці з української мови будуть розглядатись лексикологія, класифікація лексики та фразеологія. Продовжувати читання Лексикологія. Фразеологія.

Present Simple

На уроці з англійської мови будуть розглядатись правила побудови речень в Present Simple, to be в Present Simple та базові випадки вживання Present Simple. Продовжувати читання Present Simple

Хімічний зв’язок

На уроці з хімії будуть розглядатись види хімічного зв’язку, такі як ковалентний, іонний, металевий та водневий зв’язок. Продовжувати читання Хімічний зв’язок

Головна
НМТ/ЗНО
Спеціальності
НТУ "ХПІ"