Будова атомів

На уроці з хімії буде розглядатись будова ядер атомів хімічних елементів і електронних оболонок атомів на прикладі елементів 1 – 4 періодів. Продовжувати читання Будова атомів

Займенник як частина мови

На уроці з української мови буде розглядатись займенник, розряди займенників, правопис неозначених та заперечних займенників та відмінювання займенників. Продовжувати читання Займенник як частина мови

Динаміка матеріальної точки

На уроці з фізики буде розглядатись основне завдання динаміки, сила, принцип суперпозиції, маса, імпульс та закони Ньютона. Продовжувати читання Динаміка матеріальної точки

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

На уроці з історії України будуть розглядатись етапи Української революції, причини війни, рушійні сили, союз з Кримським ханством, основні події 1648-1649 рр., Зборівський трактат 1649р., Військо Запорізьке, генеральний уряд, генеральні старшини, Адам Кисіль, основні події 1651-1653 рр., битва під Берестечком, Білоцерківський договір 1651 р., союз з Молдовою, Слобожанщина, союз з Московським царством, війна 1654-1656 рр., союз з Трансильванією і Швецією, здобутки, портрети, пам’ятки та дати. Продовжувати читання Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Логарифм

На уроці з математики будуть розглядатись логарифми, їх властивості та приклади вирішення задач.

Презентація до уроку 3. Завантажити.pdf

Спробуй свої сили! Пройди тест в Kahoot.

Після цього уроку рекомендуємо більш поглиблено вивчити питання пов’язані з цією темою. Ви можете зробити це самостійно або професійно на наших курсах підготовки до НМТ.

Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.

На уроці з історії України будуть розглядатись українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст., героїчні походи П.Г. Сагайдачного, відновлення православної ієрархії, статті для заспокоєння руського народу, Києво-братська колегія, Куруківська угода, Тарасова ніч, Переяславська угода, ординація війська запорізького, причини поразок повстань, наслідки та значення повстань, золотий спокій. Продовжувати читання Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.

Present Continuous

На уроці з англійської мови будуть розглядатись випадки використання Present Continuous, to be в Present Continuous та правила побудови речень в Present Continuous. Продовжувати читання Present Continuous

Функції

На уроці з математики будуть розглядатись функції однієї змінної, їх способи задання, властивості функцій, область визначення та область значень, нулі функції, проміжки знакосталості та корені функції. Продовжувати читання Функції

Основні класи неорганічних сполук

На уроці з хімії будуть розглядатись основні класи неорганічних сполук. Продовжувати читання Основні класи неорганічних сполук

Головна
НМТ/ЗНО
Спеціальності
НТУ "ХПІ"